Máy tính thanh lý

 • Máy tính 2NDG250

  2.000.000

  Máy tính 2NDG250

  2.000.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.020.550
 • Máy tính 2NDG500

  2.200.000

  Máy tính 2NDG500

  2.200.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.020.550
 • Máy tính 2NDG120

  2.500.000

  Máy tính 2NDG120

  2.500.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.020.550
 • Máy tính 2NDI3250

  2.600.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.020.550
 • Máy tính 2NDI3500

  2.800.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.020.550
 • Máy tính 2NDI3120

  3.000.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.020.550