Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển
I – Theo giá trị
          1. Với các đơn hàng có giá trị ≥ 10 triệu VNĐ.
          2. Với các đơn hàng có giá trị ≥ 5 triệu VNĐ nhưng cồng kềnh.
          3.   Với các đơn hàng có giá trị ≥ 5 triệu VNĐ nhưng cần có sự trợ giúp của kỹ thuật về cài đặt và hướng dẫn sử dụng.
 
II – Theo khoảng cách
        1. Cự ly vận chuyển miễn phí ≤ 50 km (cho các đơn hàng trên 10 bộ máy hoặc tương đương).
        2. Cự ly vận chuyển miễn phí ≤ 30 km (cho các đơn hàng trên 5 bộ máy hoặc tương đương).
       3. Cự ly vận chuyển miễn phí ≤ 10 km (cho các đơn hàng 1 bộ máy hoặc tương đương).
III – Theo thời gian
      1. Thời gian vận chuyển cho khách hàng bắt đầu từ 4h00 sáng kết thúc lúc 12h đêm (khi khách hàng có yêu cầu từ trước).
      2. Các đơn hàng được thực hiện sau khi đặt hàng trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 8h đồng hồ (tùy theo tính chất đơn hàng).
       3. Với các đơn hàng số lượng hoặc cồng kềnh, khách hàng được quyền chủ động đặt thời gian vận chuyển.
 Liên hệ đội vận chuyển : 0936020550/ 02438458803

Comment face book