• Máy tính đào tạo AD500-1016

  4.100.000 3.550.000

  Máy tính đào tạo AD500-1016

  4.100.000 3.550.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 2.6GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đào tạo AD500-1025

  4.300.000 3.750.000

  Máy tính đào tạo AD500-1025

  4.300.000 3.750.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 2.6GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đào tạo AC500-2025

  4.400.000 3.850.000

  Máy tính đào tạo AC500-2025

  4.400.000 3.850.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đào tạo AD500-1425

  4.600.000 4.000.000

  Máy tính đào tạo AD500-1425

  4.600.000 4.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 2.6GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đào tạo AC500-2425

  4.700.000 4.100.000

  Máy tính đào tạo AC500-2425

  4.700.000 4.100.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đào tạo AC500-2450

  5.200.000 4.550.000

  Máy tính đào tạo AC500-2450

  5.200.000 4.550.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính để bàn MD500-3025

  5.450.000 4.750.000

  Máy tính để bàn MD500-3025

  5.450.000 4.750.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính để bàn MD500-3450

  6.150.000 5.350.000

  Máy tính để bàn MD500-3450

  6.150.000 5.350.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.1GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính để bàn MD600-6025

  5.950.000 5.150.000

  Máy tính để bàn MD600-6025

  5.950.000 5.150.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.3GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính để bàn MD600-6450

  6.650.000 5.800.000

  Máy tính để bàn MD600-6450

  6.650.000 5.800.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.3GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính để bàn TD500-4425

  6.600.000 5.750.000

  Máy tính để bàn TD500-4425

  6.600.000 5.750.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính để bàn TD500-4450

  7.050.000 6.050.000

  Máy tính để bàn TD500-4450

  7.050.000 6.050.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính để bàn TD700-7425

  7.100.000 6.100.000

  Máy tính để bàn TD700-7425

  7.100.000 6.100.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.6GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính để bàn TD700-7450

  7.550.000 6.550.000

  Máy tính để bàn TD700-7450

  7.550.000 6.550.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.6GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính để bàn SD500-5450

  8.600.000 7.450.000

  Máy tính để bàn SD500-5450

  8.600.000 7.450.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.1GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính để bàn SD500-5850

  9.100.000 7.900.000

  Máy tính để bàn SD500-5850

  9.100.000 7.900.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.1GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính để bàn SD800-8450

  9.250.000 8.050.000

  Máy tính để bàn SD800-8450

  9.250.000 8.050.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính để bàn SD800-8850

  9.800.000 8.500.000

  Máy tính để bàn SD800-8850

  9.800.000 8.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Ghế nhân viên SG130K

  460.000
  • Kích thước: Rộng 420 – sâu 540 – cao 740 ÷ 860
  • Loại ghế xoay có bánh xe di chuyển
  • Ghế nhân viên SG130K đệm tựa bọc nỉ, chân bằng nhựa
  • Hãng sản xuất: Nội thất Hòa Phát
 • Ghế nhân viên SG130

  500.000
  • Kích thước: Rộng 530 – sâu 540 – cao 740 ÷ 860
  • Loại ghế xoay có bánh xe di chuyển
  • Ghế nhân viên SG130 tựa đệm bọc nỉ, tay chân bằng nhựa
  • Hãng sản xuất: Nội thất Hòa Phát
 • Ghế nhân viên G520H

  650.000
  • Kích thước: Rộng 540 – sâu 530 – cao (880:1010)
  • Loại ghế xoay, chân có bánh xe
  • Ghế nhân viên G520H sử dụng đệm tựa bọc nỉ, chân nhựa
  • Hãng sản xuất: Nội thất Hòa Phát
 • Bàn vi tính SD01

  600.000

  Bàn vi tính SD01

  600.000
  • Kích thước: Rộng 598 – sâu 480 – cao 765
  • Loại bàn vi tính
  • Bàn vi tính SD01 chất liệu gỗ công nghiệp
  • Hãng sản xuất: Nội thất Hòa Phát
 • Bàn vi tính SD08

  650.000

  Bàn vi tính SD08

  650.000
  • Kích thước: Rộng 838 – sâu 480 – cao 765
  • Bàn vi tính SD08 chất liệu gỗ công nghiệp
  • Hãng sản xuất: Nội thất Hòa Phát
 • Bàn vi tính SD15

  780.000

  Bàn vi tính SD15

  780.000
  • Kích thước: Rộng 1036 – sâu 480 – cao 765
  • Bàn vi tính SD15 gỗ công nghiệp
  • Hãng sản xuất: Nội thất Hòa Phát
 • Máy tính đồ họa PG400-6425

  6.450.000 5.600.000

  Máy tính đồ họa PG400-6425

  6.450.000 5.600.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0GHz
  – VGA: 2Gb DDR3
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đồ họa PG400-6450

  6.900.000 6.000.000

  Máy tính đồ họa PG400-6450

  6.900.000 6.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.1GHz
  – VGA: 2Gb DDR3
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đồ họa PG500-6425

  6.450.000 5.600.000

  Máy tính đồ họa PG500-6425

  6.450.000 5.600.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.3GHz
  – VGA: 2Gb DDR3
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đồ họa PG500-6450

  7.900.000 6.900.000

  Máy tính đồ họa PG500-6450

  7.900.000 6.900.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.3GHz
  – VGA: 2Gb DDR3
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đồ họa CG400-7425

  7.300.000 6.300.000

  Máy tính đồ họa CG400-7425

  7.300.000 6.300.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: 1Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đồ họa CG400-7450

  7.650.000 6.600.000

  Máy tính đồ họa CG400-7450

  7.650.000 6.600.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: 1Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đồ họa CG500-7425

  7.800.000 6.700.000

  Máy tính đồ họa CG500-7425

  7.800.000 6.700.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.6GHz
  – VGA: 1Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đồ họa CG500-7450

  8.200.000 7.100.000

  Máy tính đồ họa CG500-7450

  8.200.000 7.100.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.6GHz
  – VGA: 1Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đồ họa DG400-8450

  9.400.000 8.200.000

  Máy tính đồ họa DG400-8450

  9.400.000 8.200.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.1GHz
  – VGA: 2Gb DDR3
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đồ họa DG400-8850

  9.850.000 8.550.000

  Máy tính đồ họa DG400-8850

  9.850.000 8.550.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.1GHz
  – VGA: 2Gb DDR3
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đồ họa DG500-9450

  10.400.000 9.000.000

  Máy tính đồ họa DG500-9450

  10.400.000 9.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3
 • Máy tính đồ họa DG500-9850

  10.850.000 9.450.000

  Máy tính đồ họa DG500-9850

  10.850.000 9.450.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5 inch Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  Giảm giá 15% cho khách hàng nữ từ ngày 1/3 đến 8/3