• Máy vi tính CD500-3250

  3.500.000
  – CPU Intel® P.Core 2.8G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính CD500-3250

  3.500.000
  – CPU Intel® P.Core 2.8G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính CD500-3350

  3.900.000
  – CPU Intel® P.Core 2.8G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính CD500-3350

  3.900.000
  – CPU Intel® P.Core 2.8G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính CD500-4250

  4.400.000
  – CPU Intel® Core I3 3.0G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính CD500-4250

  4.400.000
  – CPU Intel® Core I3 3.0G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính CD500-4350

  4.800.000
  – CPU Intel® Core I3 3.0G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính CD500-4350

  4.800.000
  – CPU Intel® Core I3 3.0G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính CD500-5250

  5.300.000
  – CPU Intel® Core I5 3.0G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính CD500-5250

  5.300.000
  – CPU Intel® Core I5 3.0G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính CD500-5350

  5.800.000
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Đặt hàng trước
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính CD500-5350

  5.800.000
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Đặt hàng trước
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính HD500-3450

  3.800.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính HD500-3450

  3.800.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính HD500-3850

  4.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính HD500-3850

  4.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính KD500-5450

  4.900.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính KD500-5450

  4.900.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính KD500-5850

  5.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính KD500-5850

  5.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính MD500-7450

  5.700.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính MD500-7450

  5.700.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính MD500-7850

  6.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.4G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Đặt hàng trước
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính MD500-7850

  6.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.4G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Đặt hàng trước
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính CD500-5450

  4.100.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.Core 2.8G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính CD500-5450

  4.100.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.Core 2.8G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính CD500-5850

  4.500.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính CD500-5850

  4.500.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính CD500-7450

  5.000.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.4G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính CD500-7450

  5.000.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.4G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính CD500-7850

  5.400.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.4G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính CD500-7850

  5.400.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.4G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính CD500-9450

  6.000.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.4G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính CD500-9450

  6.000.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.4G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy vi tính CD500-9850

  6.400.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.6G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Đặt hàng trước
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy vi tính CD500-9850

  6.400.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.6G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Đặt hàng trước
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • CÂY MÁY TÍNH HD500-4450

  4.900.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.0G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  CÂY MÁY TÍNH HD500-4450

  4.900.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.0G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm 
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • CÂY MÁY TÍNH HD500-4850

  5.600.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  CÂY MÁY TÍNH HD500-4850

  5.600.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy tính để bàn KD500-6450

  6.100.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành tại nhà
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy tính để bàn KD500-6450

  6.100.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành tại nhà 
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy tính để bàn KD500-6850

  6.600.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm 
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy tính để bàn KD500-6850

  6.600.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm 
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY TÍNH BÀN MD500-8450

  7.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành 1 đổi 1 
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  MÁY TÍNH BÀN MD500-8450

  7.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành 1 đổi 1 
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY TÍNH BÀN MD500-8850

  7.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Đặt hàng trước
  – Bảo hành 3 năm 
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  MÁY TÍNH BÀN MD500-8850

  7.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Đặt hàng trước
  – Bảo hành 3 năm 
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy tính đồ họa PG500-5450

  7.100.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.2 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy tính đồ họa PG500-5450

  7.100.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.2 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy tính đồ họa PG500-5850

  7.700.000
  – Ổ cứng 500Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.2 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy tính đồ họa PG500-5850

  7.700.000
  – Ổ cứng 500Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.2 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy tính đồ họa CG500-7450

  8.000.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.4 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy tính đồ họa CG500-7450

  8.000.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.4 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy tính đồ họa CG500-7850

  8.600.000
  – Ổ cứng 500Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.4 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy tính đồ họa CG500-7850

  8.600.000
  – Ổ cứng 500Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.4 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy tính đồ họa DG500-9450

  8.900.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy tính đồ họa DG500-9450

  8.900.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy tính đồ họa DG500-9850

  9.600.000
  – Ổ cứng 500Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  Máy tính đồ họa DG500-9850

  9.600.000
  – Ổ cứng 500Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • PC DELL PG VOSTRO 3681 ST PWTN12

  13.400.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Pentium G6400 (3.80 GHz,4 MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL PG VOSTRO 3681 ST PWTN12

  13.400.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Pentium G6400 (3.80 GHz,4 MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL I3 VOSTRO 3888 MT 70226497

  14.800.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i3-10100 (3.60 GHz,6 MB)
  – Wifi, blutooth
  – Win 10 SL
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I3 VOSTRO 3888 MT 70226497

  14.800.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i3-10100 (3.60 GHz,6 MB)
  – Wifi, blutooth
  – Win 10 SL
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL I5 Inspiron 3881 42IN380002

  17.500.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-10400 (3.0 to 4.4 GHz 9M)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I5 Inspiron 3881 42IN380002

  17.500.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-10400 (3.0 to 4.4 GHz 9M)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL I5 Optiplex 3080 MT 42OT380001

  17.800.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-10500 (2.9 to 4.1 GHz 9M))
  – Dvdrw, wifi, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I5 Optiplex 3080 MT 42OT380001

  17.800.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-10500 (2.9 to 4.1 GHz 9M)
  – Dvdrw, wifi, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL I5 Vostro 3681 SFF 70226495

  18.000.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-10400 (2.9 to 4.1 GHz 9M)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I5 Vostro 3681 SFF 70226495

  18.000.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-10400 (2.9 to 4.1 GHz 9M)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL I7 VOSTRO 3888 42VT380005

  21.700.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  16Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i7-10700 (3.0GHz 12MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I7 VOSTRO 3888 42VT380005

  21.700.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  16Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i7-10700 (3.0GHz 12MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • Laptop Dell Vostro 3400 70234073

  17.600.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: Intel UHD Graphics
  – Màn hình: 14″ FHD

  Laptop Dell Vostro 3400 70234073

  17.600.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: Intel UHD Graphics
  – Màn hình: 14″ FHD
 • Laptop Asus X515EA-EJ1046T

  17.700.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: UHD Graphics
  – Màn hình: 15.6″ FHD

  Laptop Asus X515EA-EJ1046T

  17.700.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: UHD Graphics
  – Màn hình: 15.6″ FHD
 • Laptop Dell Inspiron 3501 N3501B

  18.400.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: MX230 2Gb DDR5
  – Màn hình: 15.6″ FHD

  Laptop Dell Inspiron 3501 N3501B

  18.400.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: MX230 2Gb DDR5
  – Màn hình: 15.6″ FHD
 • Laptop Asus A515EA-BQ498T

  18.500.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: UHD Graphics
  – Màn hình: 15.6″ FHD

  Laptop Asus A515EA-BQ498T

  18.500.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: UHD Graphics
  – Màn hình: 15.6″ FHD
 • Laptop DELL VOSTRO 3500 V3500A

  18.700.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5-11135G7
  – VGA: Intel UHD Graphics
  – Màn hình: 15.6″ FHD

  Laptop DELL VOSTRO 3500 V3500A

  18.700.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5-11135G7
  – VGA: Intel UHD Graphics
  – Màn hình: 15.6″ FHD
 • Laptop DELLG55500 7025 2797

  27.700.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb
  – CPU Intel® Core I7-10750H
  – VGA: 1650Ti 4Gb
  – Màn hình: 15.6″ FHD

  Laptop DELLG55500 7025 2797

  27.700.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb
  – CPU Intel® Core I7-10750H
  – VGA: 1650Ti 4Gb
  – Màn hình: 15.6″ FHD
 • LCD 19″ – 2nd

  900.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366×768
  – Cổng giao tiếp: VGA
  — Bảo hành: 12 tháng
  – Còn ít hàng

  LCD 19″ – 2nd

  900.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366×768
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Còn ít hàng

 • LCD 22″ – 2nd

  1.400.000

  – Kích thước: 22″
  – Độ phân giải: 1366 x 768 ( 16:9 )
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Còn ít hàng

  LCD 22″ – 2nd

  1.400.000

  – Kích thước: 22″
  – Độ phân giải: 1366 x 768 ( 16:9 )
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 12 tháng
  – Còn ít hàng

 • DELL 19″ 1916HV

  2.900.000

  – Kích thước: 18″
  – Độ phân giải: 1366×768
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

  DELL 19″ 1916HV

  2.900.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366×768
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

 • DELL 20” E2020H

  3.200.000

  – Kích thước: 19.5″
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

  DELL 20” E2020H

  3.200.000

  – Kích thước: 19.5″
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

 • DELL 22” E2220H

  3.600.000

  – Kích thước: 21.5″
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

  DELL 22” E2220H

  3.600.000

  – Kích thước: 21.5″
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

 • SAMSUNG 22” S22F350

  3.500.000

  – Kích thước: 21.5″
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

  SAMSUNG 22” S22F350

  3.500.000

  – Kích thước: 21.5″
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

 • Samsung 24R350

  3.650.000

  – Kích thước màn hình: 23.5Inch

  – Độ phân giải: 1920×1080

  – Cổng giao tiếp: D-Sub/HDMI

  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

  Samsung 24R350

  3.650.000

  – Kích thước màn hình: 23.5Inch

  – Độ phân giải: 1920×1080

  – Cổng giao tiếp: D-Sub/HDMI

  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

 • Samsung 27T350

  5.100.000

  – Kích thước màn hình: 27.0Inch IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Cổng giao tiếp: VGA/HDMI

  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

  Samsung 27T350

  5.100.000

  – Kích thước màn hình: 27.0Inch IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Cổng giao tiếp: VGA/HDMI

  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

 • Samsung LS27r350fhexxv

  4.900.000

  – Kích thước màn hình: 27Inch

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Cổng giao tiếp: HDMI,USB*3

  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

  Samsung LS27r350fhexxv

  4.900.000

  – Kích thước màn hình: 27Inch

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Cổng giao tiếp: HDMI,USB*3

  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

 • Dell E2420H

  3.900.000

  – Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Cổng giao tiếp: VGA/Display port.

  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

  Dell E2420H

  3.900.000

  – Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Cổng giao tiếp: VGA/Display port

  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

 • Samsung LS24A310

  3.800.000

  – Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Cổng giao tiếp: VGA/HDMI

  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

  Samsung LS24A310

  3.800.000

  – Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Cổng giao tiếp: VGA/HDMI

  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

 • Dell E2720H

  5.050.000

  – Kích thước màn hình: 27Inch IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Cổng giao tiếp: VGA/DP Port 1.2

  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

  Dell E2720H

  5.050.000

  – Kích thước màn hình: 27Inch IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Cổng giao tiếp: VGA/DP Port 1.2

  – Bảo hành: 36 tháng
  – Có sẵn hàng

 • Máy in HP107

  2.500.000

  Độ phân giải cao lên đến 1200×1200 dpi, cho bản in sắc nét

  Máy in có thiết kế nhỏ gọn để vừa với không gian của bạn

  Tốc độ in lên đến 20 trang/phút. Trang đầu tiên ra 8,3 giây

  Dễ dàng in từ điện thoại thông minh và máy tính bảng

  Bảng điều khiển dễ sử dụng giúp thao tác nhanh chóng

  Máy in HP107

  2.500.000

  Độ phân giải cao lên đến 1200×1200 dpi, cho bản in sắc nét

  Máy in có thiết kế nhỏ gọn để vừa với không gian của bạn

  Tốc độ in lên đến 20 trang/phút. Trang đầu tiên ra 8,3 giây

  Dễ dàng in từ điện thoại thông minh và máy tính bảng

  Bảng điều khiển dễ sử dụng giúp thao tác nhanh chóng

 • Máy in HP 12a

  2.700.000

  Chức năng: In

  Khỗ giấy: A4

  Tốc độ: 18 trang/phút

  Độ phân giải: 600x600x2dpi

  Bộ nhớ: 2MB

  Kết nối: 1 Hi-Speed USB 2.0

  Bảng điều khiển: 2 đèn LED

  Bảo hành: 12 tháng

  Máy in HP 12a

  2.700.000

  Chức năng: In

  Khỗ giấy: A4

  Tốc độ: 18 trang/phút

  Độ phân giải: 600x600x2dpi

  Bộ nhớ: 2MB

  Kết nối: 1 Hi-Speed USB 2.0

  Bảng điều khiển: 2 đèn LED

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy in HP 28a

  3.100.000

   

  Đa chức năng copy, scan, in ấn đáp ứng nhu cầu sử dụng

  Thiết kế hiện đại nhỏ gọn, tiết kiệm không gian

  Tốc độ in tới 19 trang/phút in nhanh các tài liệu

  Khay giấy ra 100 tờ, in liên tục vô cùng tiện lợi

  Độ phân giải 600 x 600 dpi cho chất lượng in tốt

  Khả năng hỗ trợ các khổ giấy A4, A5, A6

  Máy in HP 28a

  3.100.000

  Đa chức năng copy, scan, in ấn đáp ứng nhu cầu sử dụng

  Thiết kế hiện đại nhỏ gọn, tiết kiệm không gian

  Tốc độ in tới 19 trang/phút in nhanh các tài liệu

  Khay giấy ra 100 tờ, in liên tục vô cùng tiện lợi

  Độ phân giải 600 x 600 dpi cho chất lượng in tốt

  Khả năng hỗ trợ các khổ giấy A4, A5, A6

 • Máy in canon 6030

  3.300.000

  Thiết kế chống kẹt giấy thông minh, tiết kiệm chi phí tối đa

  Tốc độ in nhanh với 18 trang/phút tiết kiệm thời gian

  Độ phân giải 600 x 600 dpi cho bản in rõ nét

  Thiết kế bảng điều khiển nút nhấn dễ dàng thao tác

  Máy in có khay nạp giấy tiêu chuẩn 150 tờs

  Máy in canon 6030

  3.300.000

  Thiết kế chống kẹt giấy thông minh, tiết kiệm chi phí tối đa

  Tốc độ in nhanh với 18 trang/phút tiết kiệm thời gian

  Độ phân giải 600 x 600 dpi cho bản in rõ nét

  Thiết kế bảng điều khiển nút nhấn dễ dàng thao tác

  Máy in có khay nạp giấy tiêu chuẩn 150 tờs

 • Máy in Canon 6230dn

  4.600.000

  Dùng mực Canon 326 chính hãng kéo dài tuổi thọ của máy

  Tốc độ in vượt trội đến 25 trang/phút giải quyết tốt công việc

  Chức năng in đảo mặt tự động tiết kiệm chi phí giấy in

  Chế độ ngủ và tự động tắt máy không sử dụng giúp tiết kiệm điện

  In dễ dàng từ thiết bị di động với ứng dụng Canon Mobile Printing

  Máy in Canon 6230dn

  4.600.000

  Dùng mực Canon 326 chính hãng kéo dài tuổi thọ của máy

  Tốc độ in vượt trội đến 25 trang/phút giải quyết tốt công việc

  Chức năng in đảo mặt tự động tiết kiệm chi phí giấy in

  Chế độ ngủ và tự động tắt máy không sử dụng giúp tiết kiệm điện

  In dễ dàng từ thiết bị di động với ứng dụng Canon Mobile Printing

 • Máy in Canon 2900

  4.900.000

  Dùng mực Canon Cartridge 303 tăng tuổi thọ của máy

  Tốc độ in nhanh với 12 trang/phút tiết kiệm thời gian

  Độ phân giải 2400 x 600 dpi cho bản in rõ nét

  Thiết kế bảng điều khiển nút nhấn dễ dàng thao tác

  Cổng kết nối USB 2.0 tương thích mọi hệ điều hành Windows

  Máy in Canon 2900

  4.900.000

  Dùng mực Canon Cartridge 303 tăng tuổi thọ của máy

  Tốc độ in nhanh với 12 trang/phút tiết kiệm thời gian

  Độ phân giải 2400 x 600 dpi cho bản in rõ nét

  Thiết kế bảng điều khiển nút nhấn dễ dàng thao tác

  Cổng kết nối USB 2.0 tương thích mọi hệ điều hành Windows

 • Màn hình 19″

  500.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366 x 768 ( 16:9 )
  – Cổng giao tiếp: VGA

   Giao hàng tại kho hàng

  Màn hình 19″

  500.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366 x 768 ( 16:9 )
  – Cổng giao tiếp: VGA

   Giao hàng tại kho hàng

 • Máy tính A2250

  600.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 2Gb
  – CPU Intel® 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng

  Máy tính A2250

  600.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 2Gb
  – CPU Intel® 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng
 • Máy tính A2050

  1.500.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng

  Máy tính A2050

  1.500.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng
 • Máy tính A4250

  1.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng

  Máy tính A4250

  1.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng
 • Máy tính A4450

  2.000.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng

  Máy tính A4450

  2.000.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng
 • Máy tính A6450

  2.400.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng

  Máy tính A6450

  2.400.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng