• CÂY MÁY TÍNH HD500-3450

  5.900.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.core 3.2G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm 

  CÂY MÁY TÍNH HD500-3450

  5.900.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.core 3.2G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm 
 • CÂY MÁY TÍNH HD500-3650

  6.000.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.core 3.2G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm 

  CÂY MÁY TÍNH HD500-3650

  6.000.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.core 3.2G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm 
 • CÂY MÁY TÍNH HD500-3850

  6.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.core 3.2G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm 

  CÂY MÁY TÍNH HD500-3850

  6.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.core 3.2G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm 
 • CÂY MÁY TÍNH HD500-4450

  6.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.core 3.2G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp 
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm 

  CÂY MÁY TÍNH HD500-4450

  6.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.core 3.2G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm 
 • CÂY MÁY TÍNH HD500-4650

  6.500.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.core 3.2G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm 

  CÂY MÁY TÍNH HD500-4650

  6.500.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.core 3.2G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm 
 • CÂY MÁY TÍNH HD500-4850

  6.800.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.core 3.2G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm 

  CÂY MÁY TÍNH HD500-4850

  6.800.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.core 3.2G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm 
 • Máy tính để bàn KD500-5450

  6.900.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.4G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm 

  Máy tính để bàn KD500-5450

  6.900.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.4G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm 
 • Máy tính để bàn KD500-5650

  7.000.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.4G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm 

  Máy tính để bàn KD500-5650

  7.000.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.4G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm 
 • Máy tính để bàn KD500-5850

  7.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.4G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm 

  Máy tính để bàn KD500-5850

  7.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.4G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm 
 • Máy tính để bàn KD500-6450

  7.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.4G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP 
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm 

  Máy tính để bàn KD500-6450

  7.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.4G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm 
 • Máy tính để bàn KD500-6650

  7.600.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.4G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm 

  Máy tính để bàn KD500-6650

  7.600.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.4G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm 
 • Máy tính để bàn KD500-6850

  7.800.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.4G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm 

  Máy tính để bàn KD500-6850

  7.800.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.4G
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm 
 • MÁY TÍNH BÀN MD500-5450

  7.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm

  MÁY TÍNH BÀN MD500-5450

  7.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY TÍNH BÀN MD500-5850

  7.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm

  MÁY TÍNH BÀN MD500-5850

  7.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY TÍNH BÀN MD500-5650

  7.500.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm

  MÁY TÍNH BÀN MD500-5650

  7.500.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY TÍNH BÀN MD500-6450

  8.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm

  MÁY TÍNH BÀN MD500-6450

  8.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY TÍNH BÀN MD500-6650

  8.400.000
  – Ổ cứng  1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm

  MÁY TÍNH BÀN MD500-6650

  8.400.000
  – Ổ cứng  1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY TÍNH BÀN MD500-6850

  8.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm

  MÁY TÍNH BÀN MD500-6850

  8.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm
 • Máy tính đồ họa PG500-4450

  7.600.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Ổ cứng Ssd 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb
  – Tốc độ CPU Intel® G 3.2GHz
  – VGA 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 48 tháng
  – Hotline: 0936.020.550

  Máy tính đồ họa PG500-4450

  7.600.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Ổ cứng Ssd 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb
  – Tốc độ CPU Intel® G 3.2GHz
  – VGA 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
   – Bảo hành: 48 tháng
  – Hotline: 0936.020.550
 • Máy tính đồ họa PG500-4850

  8.200.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Ổ cứng Ssd 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb
  – Tốc độ CPU Intel® G 3.2GHz
  – VGA 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 48 tháng
  – Hotline: 0936.020.550

  Máy tính đồ họa PG500-4850

  8.200.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Ổ cứng Ssd 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb
  – Tốc độ CPU Intel® G 3.2GHz
  – VGA 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 48 tháng
  – Hotline: 0936.020.550
 • Máy tính đồ họa CG500-5450

  8.600.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Ổ cứng Ssd 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 48 tháng
  – Hotline: 0936.020.550

  Máy tính đồ họa CG500-5450

  8.600.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Ổ cứng Ssd 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 48 tháng
  – Hotline: 0936.020.550
 • Máy tính đồ họa CG500-5850

  9.200.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Ổ cứng Ssd 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 48 tháng
  – Hotline: 0936.020.550

  Máy tính đồ họa CG500-5850

  9.200.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Ổ cứng Ssd 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 48 tháng
  – Hotline: 0936.020.550
 • Máy tính đồ họa DG500-8450

  10.200.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Ổ cứng Ssd 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA 4Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 48 tháng
  – Hotline: 0936.020.550

  Máy tính đồ họa DG500-8450

  10.200.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Ổ cứng Ssd 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA 4Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 48 tháng
  – Hotline: 0936.020.550
 • Máy tính đồ họa DG500-8850

  10.800.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Ổ cứng Ssd 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA 4Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 48 tháng
  – Hotline: 0936.020.550

  Máy tính đồ họa DG500-8850

  10.800.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Ổ cứng Ssd 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA 4Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 48 tháng
  – Hotline: 0936.020.550
 • PC DELL I3 VOSTRO 3671 MT

  10.700.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2400

  – CPU: Intel® Core i3-9100

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I3 VOSTRO 3671 MT

  10.700.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2400

  – CPU: Intel® Core i3-9100 (3.60 GHz,6 MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL I5 VOSTRO 3671 MT

  13.950.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i5-9400 (4.00 GHz,6 MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Win 10 SL

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm 

  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I5 VOSTRO 3671 MT

  13.950.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i5-9400 (4.00 GHz,6 MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Win 10 SL

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL I5 OPTILEX 3070 SFF

  13.950.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i5-9500 (3.0 to 4.4 GHz 9M)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I5 OPTILEX 3070 SFF

  13.950.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i5-9500 (3.0 to 4.4 GHz 9M)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL I5 OPTIPLEX 3060SFF

  14.000.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2400

  – CPU: Intel® Core I5-8500 (3GHZ, 9MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I5 OPTIPLEX 3060SFF

  14.000.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2400

  – CPU: Intel® Core I5-8500 (3GHZ, 9MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL I5 INSPIRON 3671MT

  14.450.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core I5-9400 (2.9GHz, 9MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I5 INSPIRON 3671MT

  14.450.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core I5-9400 (2.9GHz, 9MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL I7 VOSTRO 3671MTI7

  17.600.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i7-9700 (3.0GHz 12MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I7 VOSTRO 3671MTI7

  17.600.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i7-9700 (3.0GHz 12MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • Máy tính 2NDG500

  2.400.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.020.550

  Máy tính 2NDG500

  2.400.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.020.550
 • Máy tính 2NDG250

  2.200.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.020.550

  Máy tính 2NDG250

  2.200.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.020.550
 • Laptop 2NDI5250

  2.600.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 2.4Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.020.550

  Laptop 2NDI5250

  2.600.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 2.4Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.020.550
 • Máy tính 2NDI3500

  2.800.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i3 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.020.550

  Máy tính 2NDI3500

  2.800.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i3 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.020.550
 • Laptop 2NDI5500

  3.200.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 2.4Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.020.550

  Laptop 2NDI5500

  3.200.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 2.4Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.020.550
 • Máy tính 2NDI5500

  3.200.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.020.550

  Máy tính 2NDI5500

  3.200.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.020.550
 • MÀN HÌNH DELL 22” E2216HV

  2.350.000

  – Tấm nền TN

  – Độ phân giải 1920 x 1080 dpi

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối : VGA

  – Đặt hàng : 0936 020 550

  MÀN HÌNH DELL 22” E2216HV

  2.350.000

  – Tấm nền TN

  – Độ phân giải 1920 x 1080 dpi

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối : VGA

  – Đặt hàng : 0936 020 550

 • MÀN HÌNH DELL 23” S2319H

  3.650.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối: VGA, HDMI, Audio

  – Đặt hàng : 0936 020 550

  MÀN HÌNH DELL 23” S2319H

  3.650.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối: VGA, HDMI, Audio

  – Đặt hàng : 0936 020 550

 • DELL ULTRASHARP 24” U2419H

  5.350.000

  – Tấm nền: IPS, ultra

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: HDMI, D.Port, VGA,USB 3.0

  – Đặt hàng : 0936 020 550

  DELL ULTRASHARP 24” U2419H

  5.350.000

  – Tấm nền: IPS, ultra

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: HDMI, D.Port, VGA,USB 3.0

  – Đặt hàng : 0936 020 550

 • SAMSUNG 24” S24F350 – ĐEN

  2.950.000

  – Màn hình PLS 23.5”

  – Độ phân giải (1920×1080)

  – Góc nhìn 178°(H)/1780°(V)

  – Thời gian đáp ứng 4ms

  – Cổng kết nối 1VGA/1HDMI

  – Đặt hàng : 0936 020 550

  SAMSUNG 24” S24F350 – ĐEN

  2.950.000

  – Màn hình PLS 23.5”

  – Độ phân giải (1920×1080)

  – Góc nhìn 178°(H)/1780°(V)

  – Thời gian đáp ứng 4ms

  – Cổng kết nối 1VGA/1HDMI

  – Đặt hàng : 0936 020 550

 • SAMSUNG 24″ LS24E360 – TRẮNG

  3.150.000

  – Màn hình PLS 23.6”

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 4ms

  – Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x D-Sub

  – Đặt hàng : 0936 020 550

  SAMSUNG 24″ LS24E360 – TRẮNG

  3.150.000

  – Màn hình PLS 23.6”

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 4ms

  – Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x D-Sub

  – Đặt hàng : 0936 020 550