• Máy tính để bàn HD500-3450

  5.700.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® G 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính để bàn HD500-3450

  5.700.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® G 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính để bàn HD500-3850

  6.400.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® G 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính để bàn HD500-3850

  6.400.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® G 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính để bàn KD500-4450

  6.700.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính để bàn KD500-4450

  6.700.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính để bàn KD500-4850

  7.400.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính để bàn KD500-4850

  7.400.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính để bàn LD500-5450

  7.700.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính để bàn LD500-5450

  7.700.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính để bàn LD500-5850

  8.400.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính để bàn LD500-5850

  8.400.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm
 • cây máy tính AC500-2425

  4.100.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Dualcore 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho trường học, trên 40pc

  cây máy tính AC500-2425

  4.100.000
  – Ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho trường học, trên 40pc
 • Máy tính cây AC500-2450

  4.400.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Dualcore 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho trường học, trên 40pc

  Máy tính cây AC500-2450

  4.400.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho trường học, trên 40pc
 • cây Máy tính AG500-3425

  4.500.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 2.8GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho trường học, trên 20pc

  cây Máy tính AG500-3425

  4.500.000
  – Ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pen G 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho trường học, trên 20pc
 • Máy tính cây AG500-3450

  4.800.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 2.8GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho trường học, trên 20pc

  Máy tính cây AG500-3450

  4.800.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pen G 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho trường học, trên 20pc
 • cây máy tính AG500-4425

  4.900.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho gia đình

  cây máy tính AG500-4425

  4.900.000
  – Ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pen G 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho gia đình
 • cây máy tính BG500-4450

  5.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho gia đình

  cây máy tính BG500-4450

  5.200.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pen G 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho gia đình
 • Máy tính để bàn MD500-6450

  6.100.000
  – SSD : 128Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn MD500-6450

  6.100.000
  – Dung Lượng SSD : 128Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn MD500-6650

  6.400.000
  – HDD: 1Tb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn MD500-6650

  6.400.000
  – Dung Lượng HDD : 1Tb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn MD500-6850

  6.800.000
  – SSD : 128Gb
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn MD500-6850

  6.800.000
  – Dung Lượng SSD : 128Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn MD500-8450

  7.000.000
  – SSD : 256Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn MD500-8450

  7.000.000
  – Dung Lượng SSD : 256Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn MD500-8650

  7.300.000
  – HDD:1Tb
  – SSD:128Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn MD500-8650

  7.300.000
  – Dung Lượng HDD:1TB
  – Dung Lượng SSD:128Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn MD500-8850

  7.700.000
  – SSD : 256Gb
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn MD500-8850

  7.700.000
  – Dung Lượng SSD : 256Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính đồ họa PD500-6450

  6.600.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® G 3.0GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính đồ họa PD500-6450

  6.600.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® G 3.0GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10%
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính đồ họa PD500-6850

  7.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® G 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính đồ họa PD500-6850

  7.200.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® G 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10%
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính đồ họa CD500-7450

  7.600.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính đồ họa CD500-7450

  7.600.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10%
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính đồ họa CD500-7850

  8.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính đồ họa CD500-7850

  8.200.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10%
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính đồ họa DD500-9450

  8.600.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính đồ họa DD500-9450

  8.600.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10%
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính đồ họa DD500-9850

  9.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính đồ họa DD500-9850

  9.200.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10%
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính để bàn TD500-3450

  7.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn TD500-3450

  7.200.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn TD500-3850

  7.400.000
  – SSD: 128Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn TD500-3850

  7.400.000
  – Ổ cứng: 128Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn TD500-4450

  7.500.000
  – HDD: 1Tb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính để bàn TD500-4450

  7.500.000
  – Ổ cứng : 1Tb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn TD500-4850

  8.200.000
  – HDD: 500Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính để bàn TD500-4850

  8.200.000
  – Ổ cứng : 500Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn TD500-5450

  8.400.000
  – SSD: 120Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính để bàn TD500-5450

  8.400.000
  – Ổ cứng : 128Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn TD500-5850

  8.500.000
  – HDD: 1000Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính để bàn TD500-5850

  8.500.000
  – Ổ cứng : 1000Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm