• Bộ máy tính bàn

  6.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3000
  – CPU Intel® Core I3 8100 3.6G/1151v2
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – DVD Write: No
  – Màn hình 19″ Viewsonic VA1903A
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 5.900.000đ

  Bộ máy tính bàn

  6.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3000
  – CPU Intel® Core I3 8100 3.6G/1151v2
  – Màn hình 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 5.900.000đ
 • Bộ máy tính

  6.700.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3000
  – CPU Intel® Core I3 8100 3.6G/1151v2
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – DVD Write: No
  – Màn hình 22″ Viewsonic VA1903A
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Tháng 12 giảm giá
  – Trừ 500k còn 6.200.000đ

  Bộ máy tính

  6.700.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3000
  – CPU Intel® Core I3 8100 3.6G/1151v2
  – Màn hình 22″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 6.200.000đ
 • Cây máy tính

  7.100.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 8400 4.0G/1151v2
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 6.600.000đ

  Cây máy tính

  7.100.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 8400 4.0G/1151v2
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 6.600.000đ
 • Bộ máy tính

  7.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 8400 4.0G/1151v2
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 22″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 7.000.000đ

  Bộ máy tính

  7.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 8400 4.0G/1151v2
  – Màn hình LCD 22″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 7.000.000đ
 • Máy tính cây

  6.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3000
  – CPU Intel® Core I3 10100 3.6G/1200
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – DVD Write: No
  – Màn hình 19″ Viewsonic VA1903A
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 5.600.000đ

  Máy tính cây

  6.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3000
  – CPU Intel® Core I3 10100 3.6G/1200
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 5.600.000đ
 • Cây máy tính

  6.500.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I3 10100 3.6G
  – Mainboard: Intel socket 1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 5.800.000đ

  Cây máy tính

  6.500.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I3 10100 3.6G/1200
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 5.800.000đ
 • Máy tính để bàn

  7.400.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3000
  – CPU Intel® G6400 4.0G/1200
  – Mainboard: Intel socket 1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình 19″ Viewsonic VA1903A
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 6.700.000đ

  Máy tính để bàn

  7.400.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3000
  – CPU Intel® G6400 4.0G/1200
  – Màn hình 19″ Viewsonic VA1903A
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 6.700.000đ
 • Máy tính để bàn

  7.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 10400 2.9G/1200
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – DVD Write: No
  – Màn hình : No
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 6.800.000đ

  Máy tính để bàn

  7.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 10400 2.9G/1200
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 6.800.000đ
 • Máy tính cây

  7.800.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I3 10100 3.6G/1200
  – Mainboard: Intel socket 1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình 19″ Viewsonic VA1903A
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 7.100.000đ

  Máy tính cây

  7.800.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I3 10100 3.6G/1200
  – Màn hình 19″ Viewsonic VA1903A
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 7.100.000đ
 • máy tính bàn

  8.200.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 10400 2.9G/1200
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – DVD Write: No
  – Màn hình : No
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 7.500.000đ

  máy tính bàn

  8.200.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 10400 2.9G/1200
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 7.500.000đ
 • Bộ máy tính bàn

  8.900.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 10400 2.9G/1200
  – Mainboard: Intel socket 1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình 19″ Viewsonic VA1903A
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 8.200.000đ

  Bộ máy tính bàn

  8.900.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 10400 2.9G/1200
  – Màn hình 19″ Viewsonic VA1903A
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 8.200.000đ
 • Bộ máy tính

  9.800.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 10400 2.9G/1200
  – Mainboard: Intel socket 1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình 19″ Viewsonic VA1903A
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 9.100.000đ

  Bộ máy tính

  9.800.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 10400 2.9G/1200
  – Màn hình 19″ Viewsonic VA1903A
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 9.100.000đ
 • Bộ máy tính bàn

  8.200.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® G7400 3.7G/1700
  – Mainboard: Intel socket 1700
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 7.400.000đ

  Bộ máy tính bàn

  8.200.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® G7400 3.7G/1700
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 7.400.000đ
 • Máy tính để bàn

  8.800.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3200
  – CPU Intel® G7400 3.7G/1700
  – Mainboard: Intel socket 1700
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 8.000.000đ

  Máy tính để bàn

  8.800.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3200
  – CPU Intel® G7400 3.7G/1700
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 8.000.000đ
 • Máy tính cây

  10.200.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 12100 3.3G/1700
  – Mainboard: Intel socket 1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 9.400.000đ

  Máy tính cây

  10.200.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 12100 3.3G/1700
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 9.400.000đ
 • Cây máy tính

  10.900.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 12100 3.3G/1700
  – Mainboard: Intel socket 1700
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 10.100.000đ

  Cây máy tính

  10.900.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 12100 3.3G/1700
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 10.100.000đ
 • Bộ máy tính

  11.600.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 12400 2.5G/1700
  – Mainboard: Intel socket 1700
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 10.800.000đ

  Bộ máy tính

  11.600.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 12400 2.5G/1700
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 10.800.000đ
 • Bộ máy tính

  12.500.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 12400 2.5G/1700
  – Mainboard: Intel socket 1700
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 11.700.000đ

  Bộ máy tính

  12.500.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 12400 2.5G/1700
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 11.700.000đ
 • Máy in laser trắng đen CANON LBP 6030

  2.700.000

  – Máy in Laser
  – Độ phân giải 600×600 dpi
  – Kết nối USB2.0 – Bộ nhớ: 32MB
  – Tốc độ in: 18 trang/ phút
  – Khay giấy 150 tờ

  Máy in laser trắng đen CANON LBP 6030

  2.700.000

  – Máy in Laser
  – Độ phân giải 600×600 dpi
  – Kết nối USB2.0 – Bộ nhớ: 32MB
  – Tốc độ in: 18 trang/ phút
  – Khay giấy 150 tờ

 • Máy in laser trắng đen CANON LBP 6230DN

  4.900.000

  – Tốc độ in (A4): 25 trang/phút
  – In đảo mặt tự động
  – Mạng LAN Có dây
  – Công suất khuyến nghị/tháng: 500 – 1.500 trang

  Máy in laser trắng đen CANON LBP 6230DN

  4.900.000

  – Tốc độ in (A4): 25 trang/phút
  – In đảo mặt tự động
  – Mạng LAN Có dây
  – Công suất khuyến nghị/tháng: 500 – 1.500 trang

 • Máy in laser trắng đen CANON LBP 2900

  3.800.000

  – Kiểu: In Laser trắng đen
  – Độ phân giải: 2.400 x 600 dpi
  – Khổ giấy in: A4, Letter
  – Tốc độ in: 12ppm

  Máy in laser trắng đen CANON LBP 2900

  3.800.000

  – Kiểu: In Laser trắng đen
  – Độ phân giải: 2.400 x 600 dpi
  – Khổ giấy in: A4, Letter
  – Tốc độ in: 12ppm

 • Máy in HP Laser 107a

  2.500.000

  – Máy in laser trắng đen
  – Tốc độ in: 20 trang/phút
  – Độ phân giải: 600x 600dpi (In thường), 1200×1200(In tốt nhất)
  – Loại mực thay thế: HP 107A (W1107A)
  – Lượng mực thay thế: 1.000 trang độ phủ 5%

  Máy in HP Laser 107a

  2.500.000

  – Máy in laser trắng đen
  – Tốc độ in: 20 trang/phút
  – Độ phân giải: 600x 600dpi (In thường), 1200×1200(In tốt nhất)
  – Loại mực thay thế: HP 107A (W1107A)
  – Lượng mực thay thế: 1.000 trang độ phủ 5%

 • Máy In HP LaserJet M211d

  3.000.000

  – Loại máy: In laser trắng đen
  – Khổ giấy in: A4; A5; A6; B5 (JIS)
  – Tốc độ in: Lên đến 29 trang / phút
  – Tốc độ xử lý: Lên tới 500 MHz
  – Bộ nhớ ram: Lên đến 64 MB

  Máy In HP LaserJet M211d

  3.000.000

  – Loại máy: In laser trắng đen
  – Khổ giấy in: A4; A5; A6; B5 (JIS)
  – Tốc độ in: Lên đến 29 trang / phút
  – Tốc độ xử lý: Lên tới 500 MHz
  – Bộ nhớ ram: Lên đến 64 MB

 • Máy in HP Laser MFP 135a

  3.500.000

  – Máy in laser trắng đen
  – Tốc độ in: 20 trang/phút
  – Độ phân giải: 600x 600dpi (In thường), 1200×1200(In tốt nhất)
  – Loại mực thay thế: HP 107A (W1107A)

  Máy in HP Laser MFP 135a

  3.500.000

  – Máy in laser trắng đen
  – Tốc độ in: 20 trang/phút
  – Độ phân giải: 600x 600dpi (In thường), 1200×1200(In tốt nhất)
  – Loại mực thay thế: HP 107A (W1107A)

 • HP14s-dq2644TU

  8.800.000

  CPU: Intel Core i3-1115G4 (upto 4.10GHz, 6MB)

  RAM: 8GB Soldered DDR4-3200Mhz

  Ổ cứng: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe

  VGA: Intel UHD Graphics

  Màn hình: 14 inch FHD (1920×1080)

  Pin: 2 cell/38Wh

  Cân nặng: 1.43 kg

  Màu sắc: Bạc

  HP14s-dq2644TU

  8.800.000

  CPU: Intel Core i3-1115G4 (upto 4.10GHz, 6MB)

  RAM: 8GB Soldered DDR4-3200Mhz

  Ổ cứng: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe

  VGA: Intel UHD Graphics

  Màn hình: 14 inch FHD (1920×1080)

  Pin: 2 cell/38Wh

  Cân nặng: 1.43 kg

  Màu sắc: Bạc

 • Dell Vostro 3430 V4I3001UB

  11.800.000
  • CPU Intel Core i3-1305U (10MB Cache, upto 4.50 GHz)
  • RAM 8GB DDR4 3200Mhz
  • SSD 256GB PCIe NVMe
  • Display 14.0Inch FHD
  • VGA Intel® UHD Graphics
  • Pin 3Cell 41WHrs
  • Color Titan Grey
  • Weight 1.47 kg
  • No OS

   

  Dell Vostro 3430 V4I3001UB

  11.800.000
  • CPU Intel Core i3-1305U (10MB Cache, upto 4.50 GHz)
  • RAM 8GB DDR4 3200Mhz
  • SSD 256GB PCIe NVMe
  • Display 14.0Inch FHD
  • VGA Intel® UHD Graphics
  • Pin 3Cell 41WHrs
  • Color Titan Grey
  • Weight 1.47 kg
  • No OS

   

 • Dell Vostro 3430 71015715

  12.000.000

  – CPU: Intel Core i3-1305U
  – Màn hình: 14″ FHD
  – RAM: 8GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Intel Iris Xe Graphics
  – Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

   

   

  Dell Vostro 3430 71015715

  12.000.000

  – CPU: Intel Core i3-1305U
  – Màn hình: 14″ FHD
  – RAM: 8GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Intel Iris Xe Graphics
  – Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

 • Dell Inspiron 3530 N3530

  15.800.000

  – CPU: Intel Core i5-1335U
  – Màn hình: 15,6″ FHD
  – RAM: 8GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Onboard Intel UHD Graphics
  – Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

  Dell Inspiron 3530 N3530

  15.800.000

  – CPU: Intel Core i5-1335U
  – Màn hình: 15,6″ FHD
  – RAM: 8GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Onboard Intel UHD Graphics
  – Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

 • Dell Vostro 3430 71012103

  16.000.000

  – CPU: Intel Core i5-1335U
  – Màn hình: 14″ FHD
  – RAM: 8GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Intel Iris Xe Graphics
  – Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: No OS
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

  Dell Vostro 3430 71012103

  16.000.000

  – CPU: Intel Core i5-1335U
  – Màn hình: 14″ FHD
  – RAM: 8GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Intel Iris Xe Graphics
  – Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: No OS
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

 • Dell Vostro 3420

  16.200.000

  – CPU: Intel Core i5-1235U
  – Màn hình: 14″ FHD
  – RAM: 8GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Onboard Intel UHD Graphics
  – Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

  – Hàng chưa về

  Dell Vostro 3420

  16.200.000

  – CPU: Intel Core i5-1235U
  – Màn hình: 14″ FHD
  – RAM: 8GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Onboard Intel UHD Graphics
  – Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

  – Hàng chưa về
 • Laptop HP Pavilion 14-dv2076TU (7C0P4PA)

  14.800.000

  – CPU: Intel Core i5-1235U
  – Màn hình: 14″ IPS (1920 x 1080)
  – RAM: 2 x 4GB DDR4 3200MHz
  – Đồ họa: Onboard Intel Iris Xe Graphics
  – Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home SL
  – Pin: 3 cell 41 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.4kg

  Laptop HP Pavilion 14-dv2076TU (7C0P4PA)

  14.800.000

  – CPU: Intel Core i5-1235U
  – Màn hình: 14″ IPS (1920 x 1080)
  – RAM: 2 x 4GB DDR4 3200MHz
  – Đồ họa: Onboard Intel Iris Xe Graphics
  – Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home SL
  – Pin: 3 cell 41 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.4kg

 • Laptop HP 15 fd0235TU 9Q970PA

  16.500.000
   • CPU: Intel Core i5-1334U
   • Ram/SSD: 16GB/512GB
   • Màn hình: 15.6-inch FHD
   • Đồ họa: Intel Iris Xᵉ Graphics
   • Hệ điều hành: Windows 11 Home
   • Pin: 3 Cell

  Laptop HP 15 fd0235TU 9Q970PA

  16.500.000
   • CPU: Intel Core i5-1334U
   • Ram/SSD: 16GB/512GB
   • Màn hình: 15.6-inch FHD
   • Đồ họa: Intel Iris Xᵉ Graphics
   • Hệ điều hành: Windows 11 Home
   • Pin: 3 Cell
 • Laptop HP 15s-fq5144TU (7C0R8PA)

  17.600.000

  – CPU: Intel Core i7-1255U
  – Màn hình: 15.6″ IPS (1920 x 1080)
  – RAM: 2 x 8GB DDR4 3200MHz
  – Đồ họa: Onboard Intel Iris Xe Graphics
  – Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home SL
  – Pin: 3 cell 41 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.7kg

  Laptop HP 15s-fq5144TU (7C0R8PA)

  17.600.000

  – CPU: Intel Core i7-1255U
  – Màn hình: 15.6″ IPS (1920 x 1080)
  – RAM: 2 x 8GB DDR4 3200MHz
  – Đồ họa: Onboard Intel Iris Xe Graphics
  – Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home SL
  – Pin: 3 cell 41 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.7kg

 • Dell Inspiron 3520 71027003

  14.200.000

  – CPU: Intel Core i5-1235U
  – Màn hình: 15.6″ WVA (1920 x 1080),120Hz
  – RAM: 1 x 8GB DDR4 2666MHz
  – Đồ họa: Intel Iris Xe Graphics
  – Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021
  – Pin: 3 cell 41 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.9kg

  Dell Inspiron 3520 71027003

  14.200.000

  – CPU: Intel Core i5-1235U
  – Màn hình: 15.6″ WVA (1920 x 1080),120Hz
  – RAM: 1 x 8GB DDR4 2666MHz
  – Đồ họa: Intel Iris Xe Graphics
  – Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021
  – Pin: 3 cell 41 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.9kg

 • Dell Inspiron 3530 N5I5791W1

  17.600.000

  – CPU: Intel Core i5-1335U
  – Màn hình: 15.6″ WVA (1920 x 1080),120Hz
  – RAM: 2 x 8GB DDR4 2666MHz
  – Đồ họa: Onboard Intel Iris Xe Graphics
  – Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021
  – Pin: 3 cell 41 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.6kg

  Dell Inspiron 3530 N5I5791W1

  17.600.000

  – CPU: Intel Core i5-1335U
  – Màn hình: 15.6″ WVA (1920 x 1080),120Hz
  – RAM: 2 x 8GB DDR4 2666MHz
  – Đồ họa: Onboard Intel Iris Xe Graphics
  – Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021
  – Pin: 3 cell 41 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.6kg

 • Dell Inspiron 3530 N3530I716W1

  22.200.000

  – CPU: Intel Core i7-1355U
  – Màn hình: 15.6″ WVA (1920 x 1080)
  – RAM: 2 x 8GB DDR4 3200MHz
  – Đồ họa: GeForce MX550 2GB GDDR6 / Intel Iris Xe Graphics
  – Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021
  – Pin: 4 cell 54 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.6kg

  Dell Inspiron 3530 N3530I716W1

  22.200.000

  – CPU: Intel Core i7-1355U
  – Màn hình: 15.6″ WVA (1920 x 1080)
  – RAM: 2 x 8GB DDR4 3200MHz
  – Đồ họa: GeForce MX550 2GB GDDR6 / Intel Iris Xe Graphics
  – Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021
  – Pin: 4 cell 54 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.6kg

 • PC DELL I3 Inspiron 3020

  13.800.000
  – Ổ cứng SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i3-13100 (3.70 GHz,6 MB)
  – Kết nối: Lan
  – Keyboard: USB Dell
  – Mouse: USB Dell
  – DVD Write: No
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Ít hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I3 Inspiron 3020

  13.800.000
  – Ổ cứng SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i3-13100 (3.70 GHz,6 MB)
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Ít hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL PG VOSTRO 3681 ST PWTN12

  14.200.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/3200
  – CPU: Intel® Core I3 13100 (upto 4.5Ghz, 12Mb cache)
  – Kết nối: Lan
  – Keyboard: USB Dell
  – Mouse: USB Dell
  – DVD Write: No
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Ít hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL PG VOSTRO 3681 ST PWTN12

  14.200.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/3200
  – CPU: Intel® Core I3 13100 (upto 4.5Ghz, 12Mb cache)
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Ít hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL I5 OptiPlex 3000 SFF

  16.500.000
  – Ổ dẫn SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-12500 (3.2GHz,6 MB)
  – Kết nối: Lan
  – Keyboard: USB Dell
  – Mouse: USB Dell
  – DVD Write: No
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I5 OptiPlex 3000 SFF

  16.500.000
  – Ổ dẫn SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-12500 (3.2GHz,6 MB)
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL I5 Vostro 3710

  17.500.000
  – Ổ dẫn SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-12400 (2.6 to 4.4 GHz 9M)
  – Kết nối: Lan
  – Keyboard: USB Dell
  – Mouse: USB Dell
  – DVD Write: No
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Hết hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I5 Vostro 3710

  17.500.000
  – Ổ dẫn SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-12400 (2.6 to 4.4 GHz 9M)
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Hết hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL I5 Vostro 3020T

  17.500.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5-13400 (Up to 4.4GHz, 18MB)
  – Kết nối: Lan
  – Keyboard: USB Dell
  – Mouse: USB Dell
  – DVD Write: No
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I5 Vostro 3020T

  17.500.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5-13400 (Up to 4.4GHz, 18MB)
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • PC DELL I7 Vostro 3910 Tower

  21.700.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i7-12700 (Up to 4.9GHz 25MB)
  – Kết nối: Lan
  – Keyboard: USB Dell
  – Mouse: USB Dell
  – DVD Write: No
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Đặt hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550

  PC DELL I7 Vostro 3910 Tower

  21.700.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i7-12700 (Up to 4.9GHz 25MB)
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Đặt hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 020 550
 • Viewsonic 19″ VA1903A

  1.450.000

  – Kích thước: 18.5″ (1366 x 768), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Viewsonic 19″ VA1903A

  1.450.000

  – Kích thước: 18.5″ (1366 x 768), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Viewsonic 22″ VA2223-A

  1.750.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Viewsonic 22″ VA2223-A

  1.750.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • SAMSUNG 19″ LS19A330NHEXXV

  1.850.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170(H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  SAMSUNG 19″ LS19A330NHEXXV

  1.850.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170(H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • SAMSUNG 24” LF24T350

  2.450.000

  – Kích thước: 23.5″
  – Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
  – Công nghệ tấm nền: VA
  – Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Thời gian phản hồi: 4 ms
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  SAMSUNG 24” LF24T350

  2.450.000

  – Kích thước: 23.5″
  – Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
  – Công nghệ tấm nền: VA
  – Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Thời gian phản hồi: 4 ms
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Dell 22″ E2222H

  2.450.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170(H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Dell 22″ E2222H

  2.450.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170(H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Dell 24″ SE2422H

  2.850.000

  – Kích thước: 23.8″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Dell 24″ SE2422H

  2.850.000

  – Kích thước: 23.8″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Màn hình LG 27MP500-B

  2.950.000
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng


  • Kích thước màn hình: 27Inch


  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)


  • Thời gian đáp ứng: 5ms


  • Tần số quét: 75HZ


  • Độ sáng: 250cd/m2

  Màn hình LG 27MP500-B

  2.950.000
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng


  • Kích thước màn hình: 27Inch


  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)


  • Thời gian đáp ứng: 5ms


  • Tần số quét: 75HZ


  • Độ sáng: 250cd/m2

 • Màn hình LG 24MP500-B

  2.450.000
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng


  • Kích thước màn hình: 23.8Inch


  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)


  • Thời gian đáp ứng: 1ms


  • Tần số quét: 75HZ


  • Độ sáng: 250cd/m2

  Màn hình LG 24MP500-B

  2.450.000
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng


  • Kích thước màn hình: 23.8Inch


  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)


  • Thời gian đáp ứng: 1ms


  • Tần số quét: 75HZ


  • Độ sáng: 250cd/m2

 • Màn hình Samsung LS24A336NHEXXV

  2.450.000
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng


  • Kích thước màn hình: 23.8Inch


  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)


  • Thời gian đáp ứng: 4ms


  • Tần số quét: 60HZ


  • Độ sáng: 250cd/m2

  Màn hình Samsung LS24A336NHEXXV

  2.450.000
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng


  • Kích thước màn hình: 23.8Inch


  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)


  • Thời gian đáp ứng: 4ms


  • Tần số quét: 60HZ


  • Độ sáng: 250cd/m2

 • Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV

  2.950.000
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng


  • Kích thước màn hình: 27Inch


  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)


  • Thời gian đáp ứng: 5ms


  • Tần số quét: 75HZ


  • Độ sáng: 250cd/m2

  Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV

  2.950.000
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng


  • Kích thước màn hình: 27Inch


  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)


  • Thời gian đáp ứng: 5ms


  • Tần số quét: 75HZ


  • Độ sáng: 250cd/m2

 • Màn hình Dell E2423HN

  2.750.000
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng


  • Kích thước màn hình: 23.8Inch


  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)


  • Thời gian đáp ứng: 5ms


  • Tần số quét: 60HZ


  • Độ sáng: 250cd/m2

  Màn hình Dell E2423HN

  2.750.000
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng


  • Kích thước màn hình: 23.8Inch


  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)


  • Thời gian đáp ứng: 5ms


  • Tần số quét: 60HZ


  • Độ sáng: 250cd/m2

 • Màn hình Dell E2723H

  3.650.000
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng


  • Kích thước màn hình: 27Inch


  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)


  • Thời gian đáp ứng: 5ms


  • Tần số quét: 60HZ


  • Độ sáng: 300 cd/m2

  Màn hình Dell E2723H

  3.650.000
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng


  • Kích thước màn hình: 27Inch


  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)


  • Thời gian đáp ứng: 5ms


  • Tần số quét: 60HZ


  • Độ sáng: 300 cd/m2

 • Máy tính NUC 1

  8.200.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 1115G4 1.7G/1449
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính NUC 1

  8.200.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 1115G4 1.7G/1449
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính NUC 2

  8.500.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 1115G4 1.7G/1449
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính NUC 2

  8.500.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 1115G4 1.7G/1449
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính NUC 3

  8.800.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 1115G4 1.7G/1449
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính NUC 3

  8.800.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 1115G4 1.7G/1449
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính NUC 4

  10.800.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 1135G7 2.4G/1449
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính NUC 4

  10.800.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 1135G7 2.4G/1449
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính NUC 5

  11.300.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 1135G7 2.4G/1449
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính NUC 5

  11.300.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 1135G7 2.4G/1449
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính NUC 6

  11.800.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 1135G7 2.4G/1449
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính NUC 6

  11.800.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 1135G7 2.4G/1449
  – Bảo hành 3 năm
 • Cây máy tính HD500 – 4250

  4.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I3 4150 3.5G/1150
  – Màn hình 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột

  Cây máy tính HD500 – 4250

  4.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I3 4150 3.5G/1150
  – Màn hình 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
 • Cây máy tính HD500 – 4450

  5.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I3 4150 3.5G/1150
  – Màn hình 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột

  Cây máy tính HD500 – 4450

  5.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I3 4150 3.5G/1150
  – Màn hình 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
 • Cây máy tính HD500 – 4350

  4.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I3 4150 3.5G/1150
  – Màn hình 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột

  Cây máy tính HD500 – 4350

  4.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I3 4150 3.5G/1150
  – Màn hình 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
 • Cây máy tính KD500 – 5250

  5.100.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I5 4570 3.2G/1150
  – Màn hình 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột

  Cây máy tính KD500 – 5250

  5.100.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I5 4570 3.2G/1150
  – Màn hình 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
 • Cây máy tính KD500 – 5350

  5.400.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I5 4570 3.2G/1150
  – Màn hình 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột

  Cây máy tính KD500 – 5350

  5.400.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I5 4570 3.2G/1150
  – Màn hình 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
 • Cây máy tính KD500 – 5450

  5.600.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I5 4570 3.2G/1150
  – Màn hình 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột

  Cây máy tính KD500 – 5450

  5.600.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I5 4570 3.2G/1150
  – Màn hình 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột