• cây máy tính AC500-2425

  4.700.000
  – Ổ cứng 250Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0Ghz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm

  cây máy tính AC500-2425

  4.700.000
  – Ổ cứng 250Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm
 • cây Máy tính AC500-3425

  4.900.000
  – Ổ cứng 250Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm

  cây Máy tính AC500-3425

  4.900.000
  – Ổ cứng 250Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm
 • Máy tính cây AC500-3450

  5.200.000
  – Ổ cứng  500Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel®  Pen G 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm

  Máy tính cây AC500-3450

  5.200.000
  – Ổ cứng  500Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel®  Pen G 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm
 • cây máy tính AC500-3850

  5.800.000
  – Ổ cứng 500Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.2Gb
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm

  cây máy tính AC500-3850

  5.800.000
  – Ổ cứng 500Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.2Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm
 • cây máy tính LD500-5450

  7.600.000
  – Ổ cứng  Hdd 500Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB
  – Dành cho quản lý 
  – Bảo hành:  3 năm

  cây máy tính LD500-5450

  7.600.000
  – Ổ cứng  Hdd 500Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB
  – Dành cho quản lý 
  – Bảo hành:  3 năm
 • cây máy tính LD500-5850

  8.200.000
  – Ổ cứng  Hdd 500Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB
  – Dành cho quản lý 
  – Bảo hành:  3 năm

  cây máy tính LD500-5850

  8.200.000
  – Ổ cứng  Hdd 500Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB
  – Dành cho quản lý 
  – Bảo hành:  3 năm
 • Máy tính để bàn KD500-3450

  6.600.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm

  Máy tính để bàn KD500-3450

  6.600.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm
 • Máy tính để bàn KD500-3650

  6.700.000
  – Ổ cứng: SSD 128Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm

  Máy tính để bàn KD500-3650

  6.700.000
  – Ổ cứng: SSD 128Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm
 • Máy tính để bàn KD500-3850

  6.900.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm

  Máy tính để bàn KD500-3850

  6.900.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm
 • Máy tính để bàn KD500-4450

  7.200.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm

  Máy tính để bàn KD500-4450

  7.200.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm
 • Máy tính để bàn KD500-4650

  7.300.000
  – Ổ cứng: SSD 128Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm

  Máy tính để bàn KD500-4650

  7.300.000
  – Ổ cứng: SSD 128Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm
 • Máy tính để bàn KD500-4850

  7.500.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm

  Máy tính để bàn KD500-4850

  7.500.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm
 • Máy tính để bàn HD500-3450

  5.600.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm

  Máy tính để bàn HD500-3450

  5.600.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm
 • Máy tính để bàn HD500-3650

  5.700.000
  – Ổ cứng SSD 128G
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm

  Máy tính để bàn HD500-3650

  5.700.000
  – Ổ cứng SSD 128G
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm
 • Máy tính để bàn HD500-3850

  5.900.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm

  Máy tính để bàn HD500-3850

  5.900.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm
 • Máy tính để bàn HD500-4450

  6.200.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm

  Máy tính để bàn HD500-4450

  6.200.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm
 • Máy tính để bàn HD500-4650

  6.300.000
  – Ổ cứng SSD 128G
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm

  Máy tính để bàn HD500-4650

  6.300.000
  – Ổ cứng SSD 128G
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm
 • Máy tính để bàn HD500-4850

  6.500.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm

  Máy tính để bàn HD500-4850

  6.500.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  2 năm
 • Máy tính để bàn MD500-6450

  6.400.000
  – Ổ cứng SSD 128Gb
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn MD500-6450

  6.400.000
  – Ổ cứng SSD 128Gb
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn MD500-6650

  6.700.000
  – Ổ cứng Hdd 1Tb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn MD500-6650

  6.700.000
  – Ổ cứng Hdd 1Tb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn MD500-6850

  7.200.000
  – Ổ cứng SSD 128Gb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn MD500-6850

  7.200.000
  – Ổ cứng SSD 128Gb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn MD500-8450

  7.300.000
  – Ổ cứng SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn MD500-8450

  7.300.000
  – Ổ cứng SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn MD500-8650

  7.400.000
  – Ổ cứng SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 500Gb
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn MD500-8650

  7.400.000
  – Ổ cứng SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 500Gb
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn MD500-8850

  7.600.000
  – Ổ cứng Hdd 1Tb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn MD500-8850

  7.600.000
  – Ổ cứng Hdd 1Tb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính đồ họa PD500-6450

  6.600.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® G 3.0GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính đồ họa PD500-6450

  6.600.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® G 3.0GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính đồ họa PD500-6850

  7.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® G 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính đồ họa PD500-6850

  7.200.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® G 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính đồ họa CD500-7450

  7.600.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính đồ họa CD500-7450

  7.600.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính đồ họa CD500-7850

  8.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính đồ họa CD500-7850

  8.200.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính đồ họa DD500-9450

  8.600.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính đồ họa DD500-9450

  8.600.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính đồ họa DD500-9850

  9.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính đồ họa DD500-9850

  9.200.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 3 năm
 • Máy tính để bàn TD500-3450

  7.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn TD500-3450

  7.200.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn TD500-3850

  7.400.000
  – SSD: 128Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy tính để bàn TD500-3850

  7.400.000
  – Ổ cứng: 128Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn TD500-4450

  7.500.000
  – HDD: 1Tb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính để bàn TD500-4450

  7.500.000
  – Ổ cứng : 1Tb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn TD500-4850

  8.200.000
  – HDD: 500Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính để bàn TD500-4850

  8.200.000
  – Ổ cứng : 500Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn TD500-5450

  8.400.000
  – SSD: 120Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính để bàn TD500-5450

  8.400.000
  – Ổ cứng : 128Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy tính để bàn TD500-5850

  8.500.000
  – HDD: 1000Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  Máy tính để bàn TD500-5850

  8.500.000
  – Ổ cứng : 1000Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 2 năm