• Máy vi tính 1

  5.000.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – CPU Intel® G 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 3 năm
  – Sale: 0936.020.550 

  Máy vi tính 1

  5.000.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/ 1600
  – CPU Intel® G 3.4G/ 1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 3 năm
  – Sale: 0936.020.550 
 • Máy vi tính 2

  5.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – CPU Intel® G 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 3 năm
  – Sale: 0936.020.550 

  Máy vi tính 2

  5.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – CPU Intel® G 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 3 năm
  – Sale: 0936.020.550 
 • Máy vi tính 3

  5.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – CPU Intel® G 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 3 năm
  – Sale: 0936.020.550 

  Máy vi tính 3

  5.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – CPU Intel® G 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 3 năm
  – Sale: 0936.020.550 
 • Máy vi tính 4

  5.600.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 3 năm
  – Sale: 0936.020.550 

  Máy vi tính 4

  5.600.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 3 năm
  – Sale: 0936.020.550 
 • Máy vi tính 5

  5.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 3 năm
  – Sale: 0936.020.550 

  Máy vi tính 5

  5.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 3 năm
  – Sale: 0936.020.550 
 • Máy vi tính 6

  6.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 3 năm
  – Sale: 0936.020.550 

  Máy vi tính 6

  6.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 3 năm
  – Sale: 0936.020.550 
 • Máy vi tính CD500-3250

  3.590.000
  – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Đặt hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy vi tính CD500-3250

  3.590.000
  – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Đặt hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy vi tính CD500-3350

  3.890.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy vi tính CD500-3350

  3.890.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy vi tính CD500-4250

  4.290.000
  – CPU Intel® Core I3 3.4G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy vi tính CD500-4250

  4.290.000
  – CPU Intel® Core I3 3.4G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy vi tính CD500-4350

  4.590.000
  – CPU Intel® Core I3 3.4G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy vi tính CD500-4350

  4.590.000
  – CPU Intel® Core I3 3.4G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy vi tính CD500-5250

  5.090.000
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy vi tính CD500-5250

  5.090.000
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy vi tính CD500-5350

  5.390.000
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy vi tính CD500-5350

  5.390.000
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy vi tính HD500-3450

  4.390.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® P.Core 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy vi tính HD500-3450

  4.390.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® P.Core 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy vi tính HD500-3850

  4.690.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® P.Core 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy vi tính HD500-3850

  4.690.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® P.Core 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính để bàn KD500-5450

  5.190.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính để bàn KD500-5450

  5.190.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy vi tính KD500-5850

  5.490.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy vi tính KD500-5850

  5.490.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • MÁY TÍNH BÀN MD500-7450

  6.090.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  MÁY TÍNH BÀN MD500-7450

  6.090.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy vi tính MD500-7850

  6.390.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy vi tính MD500-7850

  6.390.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • MÁY VI TÍNH HD500-5350

  9.500.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Viewsonic VA2223
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  MÁY VI TÍNH HD500-5350

  9.500.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Viewsonic VA2223
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH HD500-5650

  10.400.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Viewsonic VA2223
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  MÁY VI TÍNH HD500-5650

  10.400.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Viewsonic VA2223
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH KD500-7350

  10.600.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Viewsonic VA2223
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  MÁY VI TÍNH KD500-7350

  10.600.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Viewsonic VA2223
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH KD500-7650

  11.500.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Viewsonic VA2223
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  MÁY VI TÍNH KD500-7650

  11.500.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Viewsonic VA2223
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH MD500-9350

  12.000.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Viewsonic VA2223
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  MÁY VI TÍNH MD500-9350

  12.000.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Viewsonic VA2223
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH MD500-9650

  12.900.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Viewsonic VA2223
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  MÁY VI TÍNH MD500-9650

  12.900.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Viewsonic VA2223
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • LCD 19” China Pro

  1.500.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366×768
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 24 tháng

  – Có sẵn hàng

  LCD 19” China Pro

  1.500.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366×768
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 24 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Philips 19″ 191S8LHSB2

  2.000.000

  – Kích thước: 18.5″ (1366 x 768), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Philips 19″ 191S8LHSB2

  2.000.000

  – Kích thước: 18.5″ (1366 x 768), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Philips 22” 223v5

  2.500.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Philips 22” 223v5

  2.500.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Viewsonic 19″ VA1903A

  2.000.000

  – Kích thước: 18.5″ (1366 x 768), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Viewsonic 19″ VA1903A

  2.000.000

  – Kích thước: 18.5″ (1366 x 768), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Viewsonic 22″ VA2223-A

  2.500.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Viewsonic 22″ VA2223-A

  2.500.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Viewsonic 24″ VA2405-H

  3.000.000

  – Kích thước: 24″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 4 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-subI

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Viewsonic 24″ VA2405-H

  3.000.000

  – Kích thước: 24″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 4 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • SAMSUNG 22” LS22A336

  2.700.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền VA, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  SAMSUNG 22” LS22A336

  2.700.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền VA, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • SAMSUNG 22” LF22T350

  3.100.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Công nghệ đồng bộ: FreeSync
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  SAMSUNG 22” LF22T350

  3.100.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Công nghệ đồng bộ: FreeSync
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • SAMSUNG 24” S24F390

  3.700.000

  – Kích thước: 23.5″
  – Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
  – Công nghệ tấm nền: VA
  – Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Thời gian phản hồi: 4 ms
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  SAMSUNG 24” S24F390

  3.700.000

  – Kích thước: 23.5″
  – Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
  – Công nghệ tấm nền: VA
  – Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Thời gian phản hồi: 4 ms
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Dell 22″ E2216HV

  2.700.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170(H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Dell 22″ E2216HV

  2.700.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170(H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Dell 22″ E2220H

  2.800.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170 (H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Dell 22″ E2220H

  2.800.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170 (H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Dell E2420H

  4.100.000

  – Kích thước: 23.8″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Dell E2420H

  4.100.000

  – Kích thước: 23.8″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng