Máy tính

 • Bộ máy tính bàn

  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 13100 3.4Ghz
  – Màn hình LCD 19″
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
 • Bộ máy tính

  – Ổ cứng 480Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 13100 3.4Ghz
  – Màn hình LCD 22″
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
 • Máy tính để bàn

  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 13400 2.5Ghz
  – Màn hình LCD 19″
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
 • Cây máy tính

  – Ổ cứng 480Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 13400 2.5Ghz
  – Màn hình LCD 22″
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
 • Bộ máy tính

  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 3200
  – CPU Intel® Core I7 13700 2.1Ghz
  – Màn hình LCD 19″
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột
 • Bộ máy tính bàn

  – Ổ cứng 480Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb bus 3200
  – CPU Intel® Core I7 13700 2.1Ghz
  – Màn hình LCD 22″
  – Bảo hành 3 năm
   Tặng bộ phím chuột