PC – 2NDG250

PC – 2NDG250

2.200.000
– Ổ cứng HDD 250Gb
– Bộ nhớ RAM 4Gb
– CPU Intel® G 3.0Ghz
– VGA Intel HD graphics
 – Bảo hành 12 tháng
– Hotline: 0936.020.550
– Ổ cứng HDD 250Gb
– Bộ nhớ RAM 4Gb
– CPU Intel® G 3.0Ghz
– VGA Intel HD graphics
 – Bảo hành 12 tháng
– Hotline: 0936.020.550

Comment face book