PC – 2NDI3500

PC – 2NDI3500

3.000.000
– Ổ cứng HDD 500Gb
– Bộ nhớ RAM 4Gb
– CPU Intel® i3 3.0Ghz
– VGA Intel HD graphics
 – Bảo hành 12 tháng
– Hotline: 0936.020.550
– Ổ cứng HDD 500Gb
– Bộ nhớ RAM 4Gb
– CPU Intel® i3 3.0Ghz
– VGA Intel HD graphics
 – Bảo hành 12 tháng
– Hotline: 0936.020.550

Comment face book