Máy tính A4250

Máy tính A4250

1.900.000
– Ổ cứng 120Gb SSD
– Bộ nhớ RAM 4Gb
– CPU Intel® G 3.0Ghz
– VGA: Intel HD graphics
 Màn hình (Ko bao gồm)
 Giao hàng tại kho hàng
– Ổ cứng 120Gb SSD
– Bộ nhớ RAM 4Gb
– CPU Intel® G 3.0Ghz
– VGA: Intel HD graphics
 Màn hình (Ko bao gồm)
 Giao hàng tại kho hàng

Comment face book