Máy tính A4450

Máy tính A4450

2.000.000
– Ổ cứng 250Gb
– Bộ nhớ RAM 4Gb
– CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
– VGA: Intel HD graphics
 Màn hình (Ko bao gồm)
 Giao hàng tại kho hàng
– Ổ cứng 250Gb
– Bộ nhớ RAM 4Gb
– CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
– VGA: Intel HD graphics
 Màn hình (Ko bao gồm)
 Giao hàng tại kho hàng

Comment face book