Máy in Canon 226dw

Máy in Canon 226dw

4.600.000

– Khổ giấy: A4/A5

– In đảo mặt: Có

– Cổng giao tiếp: USB/ LAN/ WIFI

– Dùng mực: Cartridge 057: 3.100 trang (Theo máy: 3.100 trang), Cartridge 057H: 10.000 trang

– Lượng bản in khuyến nghị hàng tháng: 750 – 4.000 trang

– Khổ giấy: A4/A5

– In đảo mặt: Có

– Cổng giao tiếp: USB/ LAN/ WIFI

– Dùng mực: Cartridge 057: 3.100 trang (Theo máy: 3.100 trang), Cartridge 057H: 10.000 trang

– Lượng bản in khuyến nghị hàng tháng: 750 – 4.000 trang

Comment face book