thanh lý laptop

 • Laptop Lenovo T430u

  5.800.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3
  – VGA: Intel UHD Graphics
  – Màn hình: 14″ HD
 • Laptop Acer 4741

  2.800.000

  Laptop Acer 4741

  2.800.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 2Gb
  – CPU Intel® Core I3
  – VGA: Intel UHD Graphics
  – Màn hình: 14″ HD
 • Laptop Dell 6410

  3.000.000

  Laptop Dell 6410

  3.000.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5
  – VGA: Intel UHD Graphics
  – Màn hình: 14″ HD
 • Laptop Dell E6410

  3.500.000

  Laptop Dell E6410

  3.500.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5
  – VGA: Intel UHD Graphics
  – Màn hình: 14″ HD
 • Laptop HP CQ40

  2.200.000

  Laptop HP CQ40

  2.200.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 2Gb
  – CPU Intel® Core I3
  – VGA: Intel UHD Graphics
  – Màn hình: 14″ HD
 • Laptop HP CQ42

  2.800.000

  Laptop HP CQ42

  2.800.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 2Gb
  – CPU Intel® Core I3
  – VGA: Intel UHD Graphics
  – Màn hình: 14″ HD