máy tính văn phòng

 • MÁY TÍNH BÀN MD500-5450

  7.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY TÍNH BÀN MD500-5850

  7.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY TÍNH BÀN MD500-5650

  7.500.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY TÍNH BÀN MD500-6450

  8.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY TÍNH BÀN MD500-6650

  8.400.000
  – Ổ cứng  1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY TÍNH BÀN MD500-6850

  8.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  3 năm