Đào tạo - Giáo dục

 • cây máy tính AC500-2425

  4.100.000
  – Ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho trường học, trên 40pc
 • Máy tính cây AC500-2450

  4.400.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho trường học, trên 40pc
 • cây Máy tính AG500-3425

  4.500.000
  – Ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pen G 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho trường học, trên 20pc
 • Máy tính cây AG500-3450

  4.800.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pen G 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho trường học, trên 20pc
 • cây máy tính AG500-4425

  4.900.000
  – Ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pen G 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho gia đình
 • cây máy tính BG500-4450

  5.200.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pen G 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Dành cho gia đình