máy tính hành chính

 • cây máy tính AC500-2425

  5.000.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm
 • cây Máy tính AC500-3425

  5.200.000
  – Ổ cứng 500Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm
 • Máy tính cây BG500 – 3450

  5.500.000
  – Ổ cứng  1000Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel®  Pen G 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm
 • cây máy tính BG500 – 4450

  5.800.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.2Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành:  3 năm
 • cây máy tính LD500-5450

  7.600.000
  – Ổ cứng  HDD 500Gb 7200rpm
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB
  – Dành cho quản lý 
  – Bảo hành:  3 năm
 • cây máy tính LD500-5850

  8.200.000
  – Ổ cứng  HDD 500Gb 7200rpm
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB
  – Dành cho quản lý 
  – Bảo hành:  3 năm