Góc thanh lý

 • Màn hình 16″

  400.000

  – Kích thước: 17″
  – Độ phân giải: 1280 x 1024
  – Cổng giao tiếp: VGA

 • Màn hình 17″

  500.000

  – Kích thước: 17″
  – Độ phân giải: 1366 x 768 ( 16:9 )
  – Cổng giao tiếp: VGA

 • Màn hình 18″

  700.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366 x 768 ( 16:9 )
  – Cổng giao tiếp: VGA

 • Máy tính A2050

  400.000
  – Ổ cứng 160Gb
  – Bộ nhớ RAM 2Gb
  – CPU Intel® 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
 • Máy tính A2250

  500.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 2Gb
  – CPU Intel® 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
 • Máy tính A4250

  700.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)