Bộ Vi tính

 • Máy vi tính 1

  4.900.000

  Máy vi tính 1

  4.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.020.550 
 • Máy vi tính 2

  5.000.000

  Máy vi tính 2

  5.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.020.550 
 • Máy vi tính 3

  5.200.000

  Máy vi tính 3

  5.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® G 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.020.550 
 • Máy vi tính 4

  5.300.000

  Máy vi tính 4

  5.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.020.550 
 • Máy vi tính 5

  5.500.000

  Máy vi tính 5

  5.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.020.550 
 • Máy vi tính 6

  5.800.000

  Máy vi tính 6

  5.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.020.550